All Posts By

stumadmin

Välj dina ord!

När jag ska försöka mig på att förklara något för dig så väljer jag de ord som jag känner mig mest bekväm med. Anledningen är enkel, jag tycker att valet av just dessa ord kommer att göra det lätt för dig att förstå vad jag menar för så är det för mig.
Men jag undrar om det i själva verkat är så enkelt?
Låt oss fördjupa oss lite i just valet av ord och hur jag egentligen kommunicerar bäst.
Det sägs att vi alla förstår varandra på olika sätt och olika bra. För att göra det förståeligt så delas vi in i 4 olika karaktärer. Vi kan väl just nu döpa dem till lyssnaren, synaren, känslan och den neutrala.
När det gäller lyssnaren så tilltalas hen enklast genom genom ljud.
Tal, musik, effekter. Dessa påverkar hen på bästa och starkaste sätt. Du kan lätt känna igen hen. Hen är den som kan ofta ber dig att lyssna när hen vill kommunicera något till dig.

Synaren, ja det kanske säger sig självt. Den visuella, har svårt med det skrivna ordet om det inte är visuellt målande, gärna starka färger och tydliga bilder. En klassiskt kommentar från hen är, “det är viktigt att vi kan se samma bild för att vi ska komma vidare”. Det skulle t ex lyssnaren aldrig säga.

Sen kommer vi till karaktär nummer tre, känslan. Som även kallas för den kinestetiska människan.
Vill du skapa insikt och förståelse hos denna person måste du spela på känsloregistret. Att må på ett visst sätt är mycket viktigare är logik och fakta för denne individ. Börja alltid med en känsla av det du vill uttrycka.

Vem är då den sista. Jo det är den som brukar kallas för den neutrala. En person som inte riktigt faller inom lika tydlig karaktär som de andra utan kan segla lite emellan de andra tre. Det finns dock ett tydligt kännetecken, fakta och logik uppskattas alltid framför känslan.
Sen är det väl så att vi alla har alla delar i oss, mer eller mindre. Vissa verkar dock sakna ett par helt. Men det som ändå visats sig är att vi har alla en del som är i klar majoritet när det handlar om att förstå något.

Så vad ska du då göra? Vad ska du göra när det sitter 500 personer i församlingen du ämnas kommunicera med alla, skapa insikt hos för att sedan säkra att alla går åt samma håll.
Du kan väl inte analysera varje person. Nej, även om det såklart vore starkast för den enskilde personen.

När du planerar kommunikationsväg och lösning behöver du inse att det inte finns en som du ska välja. Du bör välja alla. Du behöver repetera det du kommunicerar 4 gånger på 4 olika sätt. Utöver fakta och logik behöver du visualisera och ljudsätta din berättelse. Du behöver få med dig din empati och som i alla de flesta berättelser ladda för ett riktigt lyckligt slut.

Så stöp alla dina mest viktiga budskap i fyra olika versioner. Se sedan till att visa att alla delar är lika viktiga.
Hur gjorde du förra gången du kommunicerade? Hur kommer du att göra nästa gång?

Mårten Diktonius
STEP2