CASE

Här är ett urval av de projekt vi genomfört under åren.

KOMMUNICERA

Att berätta om något på ett sätt som berör och inspirerar har sina utmaningar. Men vi vet att även sättet du väljer att framföra din berättelse på påverkar slutresultatet. Kanske mer än vad du kan ana.

ENGAGERA

Vi har olika verktyg och interaktionsmetoder som skapar både insikt, förståelse och lärande. Att integrera dessa i din kommunikation gör att din målgrupp uppfattar det som väldigt inspirerande att delta. Utvärderingarna av alla genomförda interaktionsmöten som Step2 levererat under årens lopp talar sitt tydliga språk –  det fungerar!

INSPIRERA

För att nå hela vägen fram med dina budskap behöver du oftast skapa något alldeles extra och ibland annorlunda. För det krävs det mod. Vi strävar efter att våga tänka nytt, vända på invanda mönster, ifrågasätta, och alltid, alltid utmana både oss själva och våra kunder. Ju mer du vågar desto mer har du att vinna.

Tillsammans mot ensamheten

Safari Urbain Sthlm

Sveriges Ingenjörer
150 år

Axfood Leverantörsträff

Mipim

Bankgirot

Hemköp

Polhemspriset

iPad Act Magical Stockholm Act Charlie Caper and Erik Rosales

Stockholm iPad Act

Stockholm – It’s not a coincidence

Karolinska Institutet 200 år

Coca-Cola Kick-off

VÅR ERFARENHET

Ett urval av de kunder som gett oss kunskap och erfarenhet genom åren.