Tre minuters iPad-magi som ger över tre miljoner klick på YouTube. Event som produceras i vägtunnlar under marken. Skräddarsydda mötesresor till Hong Kong, New Orleans, Rio och Åre. 1 000 medarbetare i magisk kick-off tio meter ovan marken. Vi är allt detta, men vi är också pendeln mellan det lilla och det stora formatet.

VÅR BAKGRUND

Step2 Communication grundades i maj 2000 och drivs av erfarna möteskommunikatörer och vassa projekt- och produktionsledare vars drivkraft är att producera möten som inspirerar, engagerar och skapar verkliga resultat. Vi lägger stor kraft på att skapa effektfulla genomföranden, men också på vad deltagarna ska känna, veta och göra efter mötet/eventet för att få ”det att hända”. Resultat och framgång räknas hem när energin lever vidare i ett tydligt nästa steg – ”Step2”.

Sedan november 2017 är också Step2 Communication en av de större delägarna i Åre konferens & Event AB och tillför genom sitt engagemang och nätverk en starkare affärsnytta till möten/events i fjällvärlden.

VÅR SPETSKOMPETENS

Step2 projektleder och producerar alla typer av möten och events, både fysiska och digitala. Vi handplockar team efter projektets förutsättningar och jobbar med de bästa i branschen när det kommer till film-/bildproduktion, verktyg för deltagaraktivering och skräddarsydda aktivitets- och underhållningsupplägg. Vi utvecklar ständigt nya mötesformat och innovativa lösningar för att mötet som verktyg ska kunna utveckla våra kunder framåt och bidra till starkare affärsutveckling och större affärsnytta.

VÅR FILOSOFI

Vår filosofi är att möten ska vara seriöst kul, det som kommuniceras måste kännas meningsfullt och relevant och på samma gång vara inspirerande och roligt. Vi utgår alltid ifrån mottagarna, de som ska påverkas. Medarbetarna som ska göra jobbet, förverkliga strategierna och leva organisationens värderingar. Eller så är det kunderna som ska köpa företagets produkter eller tjänster och bli ambassadörer för varumärket.