Bankgirot

Uppdrag

Bankgirot stod inför ett större internt förändringsarbete med syftet att utveckla och effektivisera erbjudandet ut mot marknaden. Alla i organisationen berördes av detta.

Lösning

En intern KickOff anordnades för alla medarbetare där förändringsarbetets syfte, mål och genomförandeplan kommunicerades inom hela organisationen. Uppdraget genomfördes under tre månader med hjälp av analoga dialogdukar. Dessa användes för att konkretisera vad varje enskild avdelning behövde bidra med för att Bankgirot skulle lyckas med sitt förändringsarbete.

Resultat

En kostnadseffektiv och engagerande metod, som skapat insikt och förståelse om hur den egna avdelningen kan bidra till ett lyckat helhetsresultat.