Hemköp

Uppdrag

Hemköp samlar varje år sina handlare, butikschefer och supportkontor under två dagar för att skapa samsyn kring det gemensamma uppdraget och framtida strategier.

Lösning / resultat

Med hjälp av live-kamerainslag i en uppbyggd Hemköpsbutik kombinerade vi en mässupplevelse med konferenspass. Vi tog fasta på och levde en av Hemköps egna värderingar, “butiken är scenen”. Deltagarna fick dessutom via ett digitalt dialogsystem både svara på och ställa frågor samt enas kring prioriteringar framåt.