Karolinska Institutet 200 år

Uppdrag

Att skapa ett inspirerande och spektakulärt jubileumsprogram om hur Karolinska Institutet under två decennier bidragit till att förbättra människors hälsa. Programmet skulle dels visas i Stadshuset för 1200 gäster – kungligheter, nobelpristagare och andra nyckelpersoner samt vid jubileumsgalan i Globen för ca 5000 medarbetare och studenter. Målet var att jubileumsprogrammet skulle skapa både stolthet, vi-känsla och inspiration för institutionen.

Lösning

En i grunden samma berättelse användes i två olika utföranden. Sättet vi förmedlade berättelsen på varierade stort där uttryckssätten varierade mellan dåtid, nutid och framtid. En hel del nya och innovativa tekniker användes för att förstärka upplevelsen och de olika skeendena. Middag och underhållning anpassades till de olika målgrupperna och tillfällena.

Resultat

Över förväntan positiva utvärderingar från de båda målgrupperna. Upplevelsen blev just så inspirerande och spektakulär som vi önskade. Framförallt fick vi bekräftelse på att både stolthet och starkare vi-känsla skapats bland medarbetarna.

Kund

Karolinska Institutet

Kontakta oss så berättar vi mer!