Mipim

Uppdrag

Produktion av kommunikationskoncept och mässmonter till fastighets- och investeringsmässan MIPIM i Cannes på uppdrag av Stockholm Business Region. Målsättningen är att skapa en inspirerande och attraktiv mötesplats för Stockholmsregionens alla intressenter samt investerare och etablerare. Huvudsyftet är att, på ett innovativt sätt, kommunicera Stockholmsregionens styrkor och fördelar.

Lösning

Ett mycket tydligt tema med ett fåtal noga utvalda huvudbudskap gestaltas på helt nya och innovativa sätt. HUR vi berättar vår story är minst lika viktigt som innehållet i berättelsen. Under de 16 år vi arbetat med uppdraget har vi ofta varit först ut med helt nya, intressanta och spektakulära kommunikationslösningar där mängden information varit sparsmakad. Vår kund och vi är enade om att ”less is more”…

Resultat

Trots den mycket hårda konkurrensen har Stockholmsmontern år efter år lyckats sticka ut och fått en uppmärksamhet utöver förväntan. Intresset och förväntan om vad Stockholm ska hitta på till nästa gång, har blivit lite av en snackis i kretsarna på Mipim-mässan, och det är väl ett gott betyg.

https://step2.se/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_cup.svg

Kund

Stockholm Business Region

Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om ett par av våra mest framgångsrika
kommunikationslösningar här