Tillsammans mot ensamheten

Pro bono-uppdrag

RelationLab och Bergsundet ville arrangera ett event för att belysa den viktiga frågan om ofrivillig ensamhet. Målet med evenemanget var att öka engagemang och samverkan bland politiker, akademin, näringslivet och allmänheten.

Lösning / Resultat

Vi bidrog med projektledning, producentskap och grafisk formgivning. Genom våra, samt Fotografiskas, ideella insatser hade arrangören möjlighet att göra detta event kostnadsfritt och därmed öka möjligheten för flera att delta.

I samarbete med

RelationLab, Bergsundet och Fotografiska

Kontakta oss så berättar vi mer!